Wyniki selekcji dla Projektów Wielostronnych, Edycja 2010

Szanowni Państwo,


dziękujemy wszystkim szkołom, które złożyły wnioski w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w edycji 2010.

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces selekcyjny dla projektów wielostronnych.

Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów


I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowej Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;

II etap – ocena merytoryczna- każdy projekt został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zarekomendowane przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt mógł otrzymać status

  • "Zaakceptowany”- wniosek został zaakceptowany do dofinansowania
  • "Lista rezerwowa”- wniosek został zaakceptowany merytorycznie, ale znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.

Projekt z listy rezerwowej uzyska dofinansowanie w przypadku pozyskania rezygnacji którejś ze szkół o statusie "Zaakceptowany”. Szkoła o zmianie statusu zostanie natychmiast poinformowana przez pracowników NA telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

  •  "Odrzucony"- projekt nie będzie realizowany.

Możliwe powody odrzucenia projektu:

  • formalnie
  • merytorycznie
  • niewystarczająca liczba zaakceptowanych partnerów (minimum trzech w przypadku projektów wielostronnych)
  • niewystarczająca liczba krajów (minimum trzy w przypadku projektów wielostronnych)brak środków finansowych
  • -brak koordynatora projektu

Każda ze szkół zostanie poinformowana o wyniku selekcji w oficjalnym piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.

W przypadku odrzucenia projektu szczegółowe informacje powodu odrzucenia zostaną wyjaśnione w piśmie.

Zespół programu Comenius

PodglądZałącznikWielkość
WYNIKI - LISTA PROJEKTÓW WIELOSTRONNYCH294 KB