Wyniki selekcji dla Projektów Dwustronnych, Edycja 2010

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim szkołom, które złożyły wnioski w ramach programu Comenius – dwustronne Partnerskie Projekty Szkół w edycji 2010.

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces selekcyjny dla projektów dwustronnych.

Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów

I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowej Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;

II etap – ocena merytoryczna- każdy projekt został oceniony w kraju koordynatora i partnera przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny merytorycznej Narodowa Agencja utworzyła listę rankingową projektów, a następnie rozpoczęła konsultacje z Narodowymi Agencjami krajów partnerskich. Przedstawiona Państwu lista została zarekomendowana przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowana przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt mógł otrzymać status

  •  "Zaakceptowany”- wniosek został zaakceptowany do dofinansowania
  •  "Odrzucony"- projekt nie będzie realizowany.


Możliwe powody odrzucenia projektu

  • formalnie
  • merytorycznie
  • brak środków budżetowych

Każda ze szkół zostanie poinformowana o wyniku selekcji w oficjalnym piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.

W przypadku odrzucenia projektu, szczegółowe informacje powodu odrzucenia zostaną wyjaśnione w piśmie.

Zespół programu Comenius

PodglądZałącznikWielkość
WYNIKI-LISTA PROJEKTÓW DWUSTRONNYCH610 KB