Wyniki selekcji dla Projektów Dwustronnych, Edycja 2009

Wyniki selekcji dla Projektów Dwustronnych, Edycja 2009

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim szkołom, które złożyły wnioski w ramach programu Comenius – dwustronne Partnerskie Projekty Szkół w edycji 2009.

Informujemy, iż nadal trwają konsultacje międzyagencyjne dla projektów dwustronnych.Projekty dla których proces selekcji nie został zakończony znajdują się na liście rezerwowej.

Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów

I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowej Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;

II etap – ocena merytoryczna- każdy projekt został oceniony w kraju koordynatora i partnera przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny merytorycznej Narodowa Agencja utworzyła listę rankingową projektów, a następnie rozpoczęła konsultacje z Narodowymi Agencjami krajów partnerskich, które nadal trwają. W związku z tym, część projektów znajduje się na liście rezerwowej. Przedstawiona Państwu lista została zarekomendowana przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowana przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt mógł otrzymać status

  •  "Zaakceptowany”- wniosek został zaakceptowany do dofinansowania
  •  "Lista rezerwowa” - wniosek został zaakceptowany merytorycznie, ale znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania ze względu na brak decyzji ze strony partnera. O zmianie statusu zostaną Państwo poinformowani po zakończeniu konsultacji międzyagencyjnych.
  • "Odrzucony" - projekt nie będzie realizowany.

Możliwe powody odrzucenia projektu:

  • formalnie
  • merytorycznie
  • brak środków budżetowych

Każda ze szkół zostanie poinformowana o wyniku selekcji w oficjalnym piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.
W przypadku odrzucenia projektu, szczegółowe informacje powodu odrzucenia zostaną wyjaśnione w piśmie.

Zespół programu Comenius

PodglądZałącznikWielkość
LISTA PROJEKTÓW DWUSTRONNYCH610 KB