Wyniki selekcji dla Projektów Wielostronnych, Edycja 2009

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim szkołom, które złożyły wnioski w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w edycji 2009.

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces selekcyjny dla projektów wielostronnych.

Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów

I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowej Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;

II etap – ocena merytoryczna- każdy projekt został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zarekomendowane przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W tym roku Komisja Europejska ustanowiła nowe zasady przydzielania budżetu na realizację Wielostronnych Partnerskich Projektów Szkół. Część funduszy programu Comenius z każdego kraju została przydzielona do ogólnej puli europejskiej, a następnie podzielona dla krajów posiadających dużą liczbę wysoko ocenionych projektów. Z tego względu Polska, będąca drugim co do liczby wniosków krajem w Europie, otrzymała początkowo 6 233 858,00 Euro na projekty wielostronne, a w wyniku przydzielenia dodatkowych środków kwota ta zwiększyła się do 8 138 000,00 Euro.

W dniu 8 lipca 2009r. Narodowa Agencja podjęła pozytywne decyzje selekcyjne z uwzględnieniem dodatkowych funduszy, jednakże z zastrzeżeniem, że umowy z Beneficjentami będą podpisywane dopiero po podpisaniu stosownego Aneksu do Umowy pomiędzy Komisją Europejską a Narodową Agencją – dotyczącego przyznaniu Polsce zapowiadanej kwoty dodatkowych funduszy na realizację Wielostronnych Partnerskich Projektów Szkół Comenius.

Projekt mógł otrzymać status

  •  "Zaakceptowany”- wniosek został zaakceptowany do dofinansowania, po podpisaniu aneksu KE- NA
  • "Lista rezerwowa” - wniosek został zaakceptowany merytorycznie, ale znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.

Projekt z listy rezerwowej uzyska dofinansowanie w przypadku pozyskania przez Program Comenius dodatkowych funduszy bądź rezygnacji którejś ze szkół o statusie "Zaakceptowany”. Szkoła o zmianie statusu zostanie natychmiast poinformowana przez pracowników NA telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

  •  "Odrzucony" - projekt nie będzie realizowany.

Możliwe powody odrzucenia projektu

  • formalnie
  • merytorycznie
  • niewystarczająca liczba zaakceptowanych partnerów (minimum trzech w przypadku projektów wielostronnych) -niewystarczająca liczba krajów (minimum trzy w przypadku projektów wielostronnych)
  • brak środków finansowych
  • brak koordynatora projektu

Każda ze szkół zostanie poinformowana o wyniku selekcji w oficjalnym piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.
W przypadku odrzucenia projektu szczegółowe informacje powodu odrzucenia zostaną wyjaśnione w piśmie.

Zespół programu Comenius

PodglądZałącznikWielkość
LISTA PROJEKTÓW WIELOSTRONNYCH218.5 KB