Wyniki selekcji dla Projektów Wielostronnych

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim szkołom, które złożyły wnioski w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w edycji 2011.

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces selekcyjny dla projektów wielostronnych.

Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów

I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowej Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;

II etap – ocena merytoryczna- każdy projekt został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zarekomendowane przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt mógł otrzymać status

  • "Odrzucony"- projekt nie będzie realizowany.
  • "Zaakceptowany”- projekt został zaakceptowany do dofinansowania
  • "Lista rezerwowa”- projekt został zaakceptowany merytorycznie, ale znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.

Projekt z listy rezerwowej uzyska dofinansowanie w przypadku pozyskania rezygnacji którejś ze szkół o statusie "Zaakceptowany”. Szkoła o zmianie statusu zostanie natychmiast poinformowana przez pracowników NA telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Możliwe powody odrzucenia projektu

  • formalnie
  • merytorycznie
  • niewystarczająca liczba zaakceptowanych partnerów (minimum trzech w przypadku projektów wielostronnych)
  • niewystarczająca liczba krajów (minimum trzy w przypadku projektów wielostronnych)
  • brak środków finansowych
  • brak koordynatora projektu

Każda ze szkół zostanie poinformowana o wyniku selekcji w oficjalnym piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.

W przypadku odrzucenia projektu szczegółowe informacje powodu odrzucenia zostaną wyjaśnione w piśmie.

Zespół programu Comenius

PodglądZałącznikWielkość
WYNIKI - LISTA PROJEKTÓW WIELOSTRONNYCH 2011387.5 KB