Wyniki selekcji

Wyniki selekcji 2013 - Asystentura Comeniusa (Asystenci)

Lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji międzyagencyjnych - pobierz

Lista wniosków zakwalifikowanych jako rezerwowe - pobierz

Lista wniosków odrzuconych - pobierz

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem:

http://www.llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza_LLP_MWD.pdf

Odwołanie należy skierować do Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji selekcyjnej Narodowej Agencji (decyduje data wpływu).

UWAGA!
Zakwalifikowanie do konsultacji międzyagencyjnych nie gwarantuje wyjazdu na Asystenturę Comeniusa.

Każdy z wnioskodawców otrzyma wkrótce oficjalne pismo z decyzją selekcyjną. W przypadku wniosków odrzuconych podany będzie powód odrzucenia. W przypadku wniosków zakwalifikowanych podana będzie data zakończenia konsultacji międzyagencyjnych (procesu przydzielania szkół goszczących) po których nastąpi proces wnioskowania o budżet oraz podpisywania umów. Wnioskodawcy, których projekty zostały zakwalifikowane jako rezerwowe otrzymają informację, do kiedy możliwe są przesunięcia z listy rezerwowaej na listę zaakceptowanych.


Wyniki selekcji 2012 - Asystentura Comeniusa (Asystenci)

(8.08.2012r.)

Lista wniosków, którym przyznane zostało dofinansowanie na Asystenturę Comeniusa w edycji 2012 (decyzja Zarządu z 8.08.2012r.) - pobierz


Wyniki selekcji 2012 - Asystentura Comeniusa (Asystenci)

(6.04.2012r.)

Lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji międzyagencyjnych - pobierz

Lista wniosków zakwalifikowanych jako rezerwowe - pobierz

Lista wniosków odrzuconych - pobierz

UWAGA!
Zakwalifikowanie do konsultacji międzyagencyjnych nie gwarantuje wyjazdu na Asystenturę Comeniusa.

Każdy z wnioskodawców otrzyma wkrótce oficjalne pismo z decyzją selekcyjną. W przypadku wniosków odrzuconych podany będzie powód odrzucenia. W przypadku wniosków zakwalifikowanych podana będzie data zakończenia konsultacji międzyagencyjnych (procesu przydzielania szkół goszczących) po których nastąpi proces wnioskowania o budżet oraz podpisywania umów. Wnioskodawcy, których projekty zostały zakwalifikowane jako rezerwowe otrzymają informację, do kiedy możliwe są przesunięcia z listy rezerwowaej na listę zaakceptowanych.


Wyniki selekcji 2011

Lista wniosków, którym przyznane zostało dofinansowanie na Asystenturę Comeniusa w edycji 2011 (decyzja Zarządu z 20.07.2011r.) - pobierz


Wyniki selekcji 2011

Lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji międzyagencyjnych - pobierz

Lista wniosków odrzuconych - pobierz

UWAGA!
Zakwalifikowanie do konsultacji międzyagencyjnych nie gwarantuje wyjazdu na Asystenturę Comeniusa.

Każdy z wnioskodawców otrzyma wkrótce oficjalne pismo z decyzją selekcyjną. W przypadku wniosków odrzuconych podany będzie powód odrzucenia. W przypadku wniosków zakwalifikowanych podana będzie data zakończenia konsultacji międzyagencyjnych (procesu przydzielania szkół goszczących) po których nastąpi proces wnioskowania o budżet oraz podpisywania umów.